GIỚI THIỆU HAY NHẬN NGAY HỌC BỔNG 300.000 VND!
Tháng 8 này, người giới thiệu sẽ nhận ngay học bổng 300.000VND cho mỗi lượt giới thiệu học viên mới và ghi danh thành công tại hệ thống VUS!

Giới thiệu bạn bè cùng học tại VUS, học cùng bạn vạn niềm vui

Nhập số điện thoại
người bạn muốn giới thiệu

*** Số điện thoại không được để trống

Điều kiện & điều khoản của chương trình.

(*) Người giới thiệu phải được sự đồng ý của người được giới thiệu mới cung cấp thông tin học viên cho VUS. VUS không chịu trách nhiệm khi người giới thiệu cung cấp thông tin mà không được sự đồng ý của người được giới thiệu.

Điều kiện & điều khoản của chương trình.

(*) Người giới thiệu phải được sự đồng ý của người được giới thiệu mới cung cấp thông tin học viên cho VUS. VUS không chịu trách nhiệm khi người giới thiệu cung cấp thông tin mà không được sự đồng ý của người được giới thiệu.

Người Giới Thiệu:

Nhận ngay Học bổng 300.000 VNĐ với mỗi lượt giới thiệu thành công trong tháng 08/2021

Giới thiệu bạn bè cùng học tại VUS, học cùng bạn vạn niềm vui