Cơ hội duy nhất trong tháng 8

Giới thiệu bạn bè để cùng nhận HỌC BỔNG 300.000VNĐ
và cơ hội trúng hơn 270 QUÀ TẶNG công nghệ thời thượng

Nhập số điện thoại
người bạn muốn giới thiệu

* Số điện thoại không được để trống

Học viên iTALK:

Điều kiện & điều khoản của chương trình.

Bạn có thể tuỳ chọn giới thiệu bạn bè ở các tỉnh thành như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Biên Hòa, Bình Dương... Không giới hạn số lượng người được giới thiệu. Giới thiệu càng nhiều, thêm nhiều học bổng.

Điều kiện & điều khoản của chương trình.

Bạn có thể tuỳ chọn giới thiệu bạn bè ở các tỉnh thành như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Biên Hòa, Bình Dương... Không giới hạn số lượng người được giới thiệu. Giới thiệu càng nhiều, thêm nhiều học bổng.

Người giới thiệu:
  • Là phụ huynh/ học viên đang theo học tại VUS trên cả nước.
  • Nhận ngay học bổng 300.000 đồng khi giới thiệu thành công.
  • Cơ hội trúng hơn 270 quà tặng công nghệ thời thượng.
Người được giới thiệu:
  • Là học viên mới chưa có thông tin tại VUS trên cả nước.
  • Nhận ngay học bổng 300.000 đồng khi đăng ký học tại VUS.
  • Cơ hội trúng hơn 270 quà tặng công nghệ thời thượng.
Nhận ngay học bổng
Cơ hội bốc thăm trúng thưởng
Không giới hạn số lượng
Nhận ngay học bổng
Cơ hội bốc thăm trúng thưởng
Không giới hạn số lượng